Silk Cut

  ROKEN VEROORZAAKT LONG KANKER

Silk Cut Purple Filter

20 sigaretten per pakje / 10 pakjes per slof
Bestel
produit des Pays-Bas
Silk Cut Purple Filter
photo du produit du tabac