Kentucky Bird

  FUMER CAUSES  CANCER DE LONG 

Kentucky Bird

verpakking : 5 x 50 gram
Bestel
produit des Pays-Bas
Kentucky Bird
photo du produit du tabac
Origin: Denmark
Cut: Loose Cut
Tobacco mix: Burley, Virginia
Aroma: Flower aroma